Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.ogrodowespa.pl
 
Sprzedającym jest Pro-Wellness Jurczyk, Abu El Ella, Cyran, Szpak Sp.J.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Morawa 48 NIP: 644-28-43-454,
zarejestrowanym w Katowicach nr KRS: 0000272820
Kupującym w sklepie internetowym www.sklep.ogrodowespa.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
Sklep internetowy www.sklep.ogrodowespa.pl to miejsce gdzie szybko i bezpiecznie kupisz basen spa oraz akcesoria do basenów. Załoga sklepu zadba, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. Poniżej przedstawiamy kilka rad ułatwiających zakupy w naszym sklepie. Jeśli pojawiły aby się jakiekolwiek problemy lub pytania prosimy o kontakt:

 

Telefon: 32 353 08 81
 
Przedmiot transakcji
Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu www.sklep.ogrodowespa.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia jako Dostępny .
Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych produktów są w danej chwili niedostępne, zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Kupującego wszelkimi dostępnymi środkami o zaistniałej sytuacji.
Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Wszystkie produkty oferowane przez www.sklep.ogrodowespa.pl są fabrycznie nowe, objęte pełną gwarancją (nie dotyczy działu Wyprzedaż ekspozycji). Bezpłatne przesyłki są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 
Zamówienia
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na wszystkie zamówione towary zawsze wystawiamy dowód zakupu (fakturę). Tym samym Kupujący upoważnia www.sklep.ogrodowespa.pl do wystawienia faktury bez podpisu Klienta. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym
Aby przy następnym zamówieniu nie musieli Państwo ponownie wypełniać formularza prosimy o skorzystanie z opcji aby system zapamiętał Państwa dane - wystarczy podać hasło (znane tylko Państwu). Wystarczy wtedy tylko - zalogować się do systemu. Logowanie pozwoli także Państwu na śledzenie na naszej stronie etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji swoich danych oraz zmiany hasła. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

 

 
Po złożeniu zamówienia, następuje rezerwacja zamówionego towaru, następnie handlowiec generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdziecie Państwo potwierdzenie zamówienia.

 

Bezwzględnie należy potwierdzić lub anulować e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji, można to zrobić również telefonicznie na podany w e-mailu numer. Brak potwierdzenia może skutkować opóźnieniem lub nawet anulowaniem zamówienia.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane.

 

Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a kupujący nie może żądać od www.sklep.ogrodowespa.pl jego realizacji.
Po dokonaniu wpłaty (dokonaniu wyboru formy płatności) - wysyłamy przesyłkę (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport")
Umowa sprzedaży między www.sklep.ogrodowespa.pl a Nabywcą zostaje zawarta w momencie realizacji zamówienia.
 
Formy płatności

 

Płatność z góry:
1. Płatność przelewem
W tym wypadku decydują się Państwo sami wpłacić kwotę za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli wybiorą Państwo tę formę zapłaty, to po podaniu danych billingowych i danych do wysyłki (jeśli są inne) w kroku nr 3 (Wybór płatności) należy wybrać:

 

- "Płacę Przelewem" aby otrzymać e-maila, który zawierał będzie numer naszego konta oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
- "Płacę on-line poprzez Dotpay" aby wybrać swój bank i zostać przekierowanym bezpośrednio do wykonania przelewu on-line.
 
2. Płatność kartą kredytową lub płatniczą. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay umożliwia przyjmowanie zapłaty za towary zakupione w naszym sklepie przy użyciu kart kredytowych i płatniczych wydanych przez banki polskie i zagraniczne. Jeśli wybiorą Państwo tę formę zapłaty, to po podaniu danych billingowych ( UWAGA - Muszą Być Zgodne z Danymi Właściciela Karty ) i danych do wysyłki (jeśli są inne) to w kroku nr 3 (Wybór płatności) należy wybrać:
- "Płacę elektroniczne" a następnie spośród listy banków wybrać formę płatności "Karta Płatnicza" i nacisnąć jeszcze raz przycisk "Płacę on-line poprzez Dotpay".
Zostaną Państwo przełączeni na stronę Dotpay i poproszeni o podanie dodatkowo nr PESEL a następnie po naciśnięciu przycisku "Dalej" poproszeni o podanie danych na temat karty (t.j. Właściciel karty, Nr karty, Data wygaśniecia, Nr cvc/cvv). Po wypełnieniu wszystkich pól należy wybrać przycisk "Płacę" i otrzymają Państwo informację o pozytywnym przebiegu transakcji.

 

Pomoc:
Numer karty płatniczej jest widoczny na froncie karty, zazwyczaj ponad imieniem i nazwiskiem właściciela
Numer cvc/cvv jest widoczny na tyle karty, są to ostatnie trzy cyfry kodu widocznego na pasku z podpisem właściciela
Data wygaśnięcia karty jest widoczna na froncie karty, podana jest ona zazwyczaj w konwencji miesiąc-rok
Uwaga! Niektóre karty płatnicze (nie dotyczy kart kredytowych) mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W przypadku gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego.
 
Płatność za pobraniem
Umożliwia dokonanie zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską lub pracowników www.sklep.ogrodowespa.pl Osoba dostarczająca pobiera od Państwa opłatę równą wartości zakupionego towaru, bez doliczania kosztów transportu, pobrania.
 
Reklamacje, gwarancje
Wszystkie nowe produkty oferowane przez www.sklep.ogrodowespa.pl posiadają 12 miesięcy gwarancji. 
 
Odstąpienie od umowy
  1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
  2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie www.sklep.ogrodowespa.pl/zwrot . Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
  3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
  5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
  6. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

 

 
Gdyby zdecydowali się Państwo na zwrot zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy na adres: biuro@ogrodowespa.pl
 
Bezpieczeństwo
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, nawiązaliśmy współpracę z firmą pay-pal, która gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo. Transakcje dokonywane są na serwerze pay-pal (sklep nie ma do tego wglądu), na specjalnie zabezpieczonych stronach. System płatności oferowany przez pay-pal nie wymaga od sklepu internetowego przechowywania numerów kart płatniczych w ich bazach danych. Wszystko odbywa się na stronie pay-pal, a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.
 
Postanowienia końcowe

 

Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach w/w sklepu internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Zawartość stron internetowych sklepu www.sklep.ogrodowespa.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach www.sklep.ogrodowespa.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. www.sklep.ogrodowespa.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach, prezentacjach i zdjęciach produktów, o których mowa powyżej.
Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Pro-Wellness Sp.J. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami.
W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.ogrodowespa.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.